"Loading..."

Pràctiques en empreses i institucions

Els màsters de la Facultat d'Economia i Empresa ofereixen com a assignatura optativa la realització de Pràctiques que permetran a l'estudiant adquirir experiència en l'entorn professional durant un breu període, l'equivalent a 9 ECTS.

Amb aquestes pràctiques, l'estudiant es vincula al món laboral, ja sigui en una institució pública (ajuntaments, diputacions, consells comarcals ...) o privada (entitats financeres, empreses familiars, multinacionals, pimes, assessories, ...). D'aquesta manera, l'estudiant pot completar l'adquisició de les competències que s'han anat treballant en el màster i, a la vegada, adquirir noves competències que li preparin per a la seva inserció en el mercat laboral.

A la província de Tarragona hi ha un important nombre d'entitats amb les quals es col·labora per oferir als estudiants la possibilitat de realitzar un període de pràctiques d'acord amb el perfil del màster.

La FEE té signats convenis de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques amb més de 200 entitats vinculades al territori i que pertanyen a tots els sectors de l'activitat econòmica, entre les quals destaquem:

ADQUI SA, AGANSA S.A., AiCROV S.L., BARCELONA LIFE SCIENCES S.L., BASF ESPAÑOLA S.L., BIC GRAPHIC EUROPE, BORGES S.A.U., ECO-SHREDDER S.L., DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, FAIVELEY TRANSPORT IBERICA S.A., GO FRUSELVA SLU, GOMÀ-CAMPS S.A.U., IJL VINAIXA CAMPOS S.L., INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (ICASS), IRTA. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA, KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA S.L., LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN S.L.U., NUEVAS TECNOLOGIAS COMES S.A., PAÑO FRUITS SL, PORT AVENTURA ENTERTAINMENT S.A., REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A., REXAM BEVERAGE CAN S.L., REPSOL PETROLEO S.A., SCA HYGIENE PRODUCTS SL, SCHWARTZ HAUTMONT, TQ TECNOL S.A., ZARDOYA OTIS S.A.

L'estudiant que realitza Pràctiques té assignats dos tutors/es:

  • un tutor / a extern a la universitat que serà una persona de la institució / centre en el qual l'estudiant realitza les pràctiques, i

  • un tutor intern o acadèmic, que serà un docent de la Facultat.

Els tutors de pràctiques realitzen conjuntament el seguiment i avaluació de l'estudiant i l'acompanyen en aquesta etapa de formació facilitant la seva adaptació a l'entorn professional de pràctiques i afavorint la presa de consciència de l'estudiant de la vinculació dels coneixements teòrics i pràctics.

El centre disposa en el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del procés PR-FEE-010-Gestió de les pràctiques curriculars en el qual es detallen tots els agents implicats en la gestió de les pràctiques, així com el procediment per realitzar-les.