"Loading..."

Pràctiques en empreses i institucions

Els estudiants dels màsters oficials de la Facultat d'Economia i Empresa tenen la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars mentre cursen el màster: són pràctiques remunerades amb horari compatible amb la docència. Per poder desenvolupar - les caldrà passar el sistema de selecció que estableixi cada empresa.

Amb aquestes pràctiques, l'estudiant es vincula al món laboral, ja sigui en una institució pública (ajuntaments, diputacions, consells comarcals ...) o privada (entitats financeres, empreses familiars, multinacionals, pimes, assessories, ...).

A la província de Tarragona hi ha un important nombre d'entitats amb les quals es col·labora per oferir als estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques.

La FEE té signats convenis de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques amb més de 200 entitats vinculades al territori i que pertanyen a tots els sectors de l'activitat econòmica.

Per més informació:

http://www.fee.urv.cat/estudiants/borsadetreballestud/estudnocurric/index.html