"Loading..."

Sessions sobre el Plagi per a tots els màsters i la biblioteca

Es faran les dues següents sessions sobre el Plagi, sobre com citar, com buscar informació, etc.
 Cada sessió tractarà diferents temes:

- Dimecres 16 de novembre de 9h a 13h a l'aula Ll2.2

- Divendres 18 de novembre de 9h a 14h a l'aula Ll2.2

Hi haurà un full per firmar per confirmar la vostra assistència.