"Loading..."

La Facultat d'Economia i Empresa de la URV primer centre públic que obté la certificació de la implantació del seu sistema de garantia interna de la qualitat

Des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decret 1393/2007 i 99/2011 exigeixen que els centres universitaris comptin amb un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SIGQ). L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és la responsable de certificar que el SGIQ dels centres estan implantats i desplegats, i que són adequats per a l’assegurament de la seva qualitat.

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili ha estat el primer centre públic que obté aquesta certificació per part d’AQU Catalunya, un segell de qualitat que garanteix l’adequat funcionament del sistema i n’assegura la seva millora continua.

sgiq_urv_faceconomiaempresa_17_ca.png