"Loading..."

Estudiants del Màster en Mercats Internacionals realitzen una visita a la Muntanyeta, Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.

Dins de l'assignatura Responsabilitat Social i Ètica Empresarial, els estudiants del Màster en Mercats Internacionals que s'imparteix en la Facultat d'Economia i Empresa han realitzat, l'11 de gener, una visita a la Muntanyeta, Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.

Es tractava de visualitzar in situ que els agents econòmics també són agents socials, i que les empreses han de ser conscients que han de gestionar múltiples aspectes, entre els que sense dubte, es troben les expectatives dels seus diversos grups d'interès. La qual cosa implica una actuació de responsabilitat social i amb un comportament ètic, és a dir que les empreses, a més d'objectius econòmics, s'han de plantejar assolir objectius socials.

La visita va ser dirigida pel Sr. Raúl Racionero, membre de la Junta Directiva de l'Associació, per la Sra. Alba Porta, responsable de comunicació i captació de fons, i per Jaume Marí, director de l'entitat; qui van explicar als estudiants del Màster els diferents aspectes de l'activitat, així com la filosofa i valors de l'entitat.

A la imatge, els estudiants del Màster en Mercats Internacionals amb la profesora de l'assignatura i membres de l'entitat. (Foto: IBG)