"Loading..."

Beques

S'ofereixen beques exclusivament per als estudiants dels tres màsters. Modalitats:

  • Beques màster URV: cobreixen l'import de la matrícula pels beneficiaris i una borsa de viatge de 1.000 euros pels estudiants internacionals. S’ofereixen 2 beques per al Màster en Direcció d'Empreses, 2 per al màster en Emprenedoria i Innovació i 1 per al màster en Mercats Internacionals. L'objectiu de les beques és la captació d'estudiants amb un bon expedient acadèmic i motivació per realitzar els nostres màsters.
  • Beques AUIP màster URV: tenen la mateixa dotació que les beques màster URV i estan dirigides als millors estudiants de grau procedents de l'AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado). S'ofereixen 2 beques: una pel màster en Direcció d'Empreses i una altra pel màster en Emprenedoria i Innovació.

El termini per a presentar les sol·licituds de beques màster URV i beques AUIP màster URV finalitza el 20 de juny.

Per a més informació sobre les beques màster URV:

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-master/

  • Beques de col·laboració: beques que impliquen una dedicació a tasques de suport docent. Aquestes beques tenen com a objectiu la formació dels estudiants i la seva iniciació en les activitats de docència i / o investigació que es desenvolupen en l'àmbit universitari, mitjançant la col·laboració en tasques de suport al professorat. En total s'ofereixen 17 beques de col·laboració, de 15 hores setmanals de tasques d'assistent docent i una retribució mensual de 371,90 €. El departament de Gestió d'Empreses convoca 11 beques de 8 mesos de durada, i van destinades als estudiants del màster en Direcció d'Empreses (8 beques) i del màster en Emprenedoria i Innovació (3 beques). El departament d'Economia convoca les 6 restants de quatre mesos de durada i van destinades als estudiants del màster en Emprenedoria i Innovació (2 beques) i del màster en Mercats Internacionals (4 beques).

Per fer la sol·licitud de la/de les beca/beques s’ha d’haver formalitzat prèviament la preinscripció al màster.

A més, proporcionem informació i suport als nostres estudiants sobre altres concursos, premis i ajudes per a facilitar avançar en la seva carrera professional durant i després de cursar els nostres màsters.

Per a les convocatòries generals de beques i ajuts a l'estudi es pot consultar:

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/