"Loading..."

Beques

S'ofereixen beques exclusivament per als estudiants dels tres màsters. Modalitats:

  1. Beques màster URV: cobreixen l'import de la matrícula pels beneficiaris i una borsa de viatge de 1.000 euros pels estudiants internacionals. S'ofereixen 2 beques per al màster en Direcció d'Empreses, 2 per al màster en Emprenedoria i Innovació i 1 per al màster en Mercats Internacionals.
  2. Beques AUIP màster URV: tenen la mateixa dotació que les beques màster URV i estan dirigides als millors estudiants de grau procedents de l'AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado). S'ofereix 1 beca per al màster en Direcció d'Empreses.
  3. Beques d'iniciació docent i investigadora – BIDI URV: beques que impliquen una dedicació a tasques de suport docent i de recerca. S’ofereixen 15 beques: 7 per al màster en Direcció d’Empreses, 4 per al màster en Emprenedoria i Innovació i 4 per al màster en Mercats Internacionals.

Per a més informació sobre les beques màster URV: http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-master/

Per a més informació sobre les beques BIDI URV: https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-bidi/

A més, proporcionem informació i suport als nostres estudiants sobre altres concursos, premis i ajudes per a facilitar avançar en la seva carrera professional durant i després de cursar els nostres màsters. Per a més informació, consulteu a la coordinació del màster.

Per a les convocatòries generals de beques i ajuts a l'estudi es pot consultar:

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/