"Loading..."

Beques

S'ofereixen beques exclusivament per als estudiants dels tres màsters. Modalitats:

  • Beques màster URV: cobreixen l'import de la matrícula pels beneficiaris i una borsa de viatge de 1.000 euros pels estudiants internacionals. S’ofereixen 2 beques per a cada màster per a la captació d'estudiants amb un bon expedient acadèmic i motivació per realitzar els nostres màsters.
  • Beques AUIP màster URV: tenen la mateixa dotació que les beques màster URV i estan dirigides als millors estudiants de grau procedents de l'AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado).

El termini per a presentar les sol·licituds de beques màster URV i beques AUIP màster URV finalitza el 20 de juny.

Per a més informació sobre les beques màster URV:

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-master/

  • Beques de col·laboració: beques que impliquen una dedicació a tasques de suport docent. La dotació mensual depén de les hores de dedicació setmanals (7'5, 15 o 20 h/setmana). En total s'ofereixen 21 beques de col·laboració. Aquestes beques tenen com a objectiu la formació dels estudiants i la seva iniciació en les activitats de docència i / o investigació que es desenvolupen en l'àmbit universitari, mitjançant la col·laboració en tasques de suport al professorat. El departament de Gestió d'Empreses convoca 14 beques de 6 mesos de durada amb una dedicació de 15 hores setmanals de tasques d’assistent docent; tenen una retribució mensual de 371,90 €. Van destinades als estudiants del màster de Direcció d'Empreses (10 beques) i del màster d'Emprenedoria i Innovació (4 beques). El departament d'Economia convoca les 7 restants de quatre mesos de durada, amb una dedicació de 20 hores setmanals i una retribució mensual de 495,90 €. Van destinades als estudiants del màster d'Emprenedoria i Innovació (2 beques) i del màster de Mercats Internacionals (5 beques).

Per fer la sol·licitud de la/de les beca/beques s’ha d’haver formalitzat prèviament la preinscripció al màster.

A més, proporcionem informació i suport als nostres estudiants sobre altres concursos, premis i ajudes per a facilitar avançar en la seva carrera professional durant i després de cursar els nostres màsters.

Per a les convocatòries generals de beques i ajuts a l'estudi es pot consultar:

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/