"Loading..."

Benvinguda del Degà

La formació sempre ha estat una necessitat per al desenvolupament tant individual com col·lectiu. Però aquesta necessitat ha anat en augment com a conseqüència de la complexitat de la nostra societat i de la rapidesa dels canvis que en ella es produeixen. En un entorn social desenvolupat, com és el nostre, l'economia està, cada vegada més, basada en el coneixement i, en conseqüència, els llocs de treball requereixen, i requeriran encara més en el futur, coneixements especialitzats i actualitzats.

A la Facultat d'Economia i Empresa de la URV som molt conscients d'aquest fet i per això volem oferir a la societat una oferta de postgrau actualitzada i d'acord amb les necessitats de la nostra societat. Aquesta oferta va dirigida tant als que ja han acabat els seus estudis universitaris com a aquells que estan a punt de finalitzar-los. Als primers els ha de permetre actualitzar els seus coneixements i millorar la seva posició relativa en el mercat laboral. Quant als nostres estudiants que finalitzen ara un grau, han de ser conscients que hauran d'enfrontar-se a un mercat laboral extremadament competitiu, que requereix un currículum vitae solvent i complet. Per això, un grau no pot ser el final de la trajectòria acadèmica, la formació de postgrau cursant un màster és cada vegada més imprescindible.

La Facultat té una oferta de màsters que cobreix les principals necessitats de formació de postgrau en el context de l'economia i l'empresa. La nostra oferta es concreta en tres màsters: Direcció d'Empreses, Emprenedoria i Innovació i Mercats Internacionals.

L'Espai Europeu d'Educació Superior representa una oportunitat ja que reconeix els títols a nivell comunitari, motiu que justifica més que mai l'aconseguir un nivell de postgrau homologable a nivell europeu. La internacionalització és un dels senyals de la nostra Facultat, ja que més del 30% dels estudiants de postgrau (màster o doctorat) són d'altres nacionalitats.

La nostra proposta es fonamenta en la qualitat, acreditada per l'agència de qualitat del sistema universitari espanyol i català (ANECA i AQU), en una metodologia participativa que combina la formació teòrica amb la imprescindible praxis, la qualitat i el reconeixement del seu professorat i la millora de l'ocupabilitat dels nostres postgraduats.

Els animem a visitar aquesta web i conèixer l'oferta de màsters de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili.

Dr. Antonio Terceño Gómez