Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > Estudiants > Assignació Tutorial


Facultat d'Economia i Empresa


Estudiants

L'Assignació Tutorial

  • Com es realitza l'assignació d'un tutor?

L’assignació a un determinat tutor dependrà de l’ensenyament que cursi. Així, estudiants del grau de FIC, ADE i Economia seran assignats respectivament a tutors amb un perfil de Finances i Comptabilitat, Administració d’Empreses o Economia, respectivament.

  • Quan s’assigna el tutor?

L'assignació de tutor es realitza durant el primer quadrimestre d’un determinat curs. Si s'ha formalitzat la matrícula durant el mes de juliol, l’assignació es realitzarà durant les primeres setmanes del mes de setembre, mentre que si la matrícula s'ha realitzat al mes de setembre l'assignació es farà una vegada finalitzat el termini de matrícula.

  • Com es comunica l'assignació?

L'estudiant serà informat de l'assignació del tutor mitjançant un e-mail de la coordinació del Pla d'Acció Tutorial.

Des que es produeix l'assignació, al campus virtual Moodle apareix l'espai e-tutories en el que els estudiants i el seu tutor poden interactuar:

També podeu adreçar-vos a l’e-mail pat.fee(ELIMINAR)@urv.cat

  • L'assignació de tutor varia cada curs?

L’assignació de tutor es manté fins a la finalització dels estudis. Tanmateix, es contempla la possibilitat de canviar de tutor en cas de prèvia sol•licitud de l’estudiant degudament argumentada. L'assignació canvia si l'estudiant canvia de grau.


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat