Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > Estudiants > Borsa de Treball > Borsa Treball i Pràctiques


Facultat d'Economia i Empresa


Borsa de Treball

Informació sobre la Borsa de Treball i Pràctiques

  • Característiques generals de les pràctiques
Característiques de les pràctiques i borsa de treball de la FEE.
Normativa aplicable:

RD 592/2014, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 

RD 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació

RD 1791/2010 pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari

Normativa de pràctiques externes de la URV

Normativa de pràctiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa

  • Tipus de pràctiques que es fan a la FEE

Pràctiques curriculars

Ensenyaments de grau: assignatura obligatòria dels estudiants de l'últim curs. Es matricula en el període de matrícula. Període específic d'inscripció de preferencies i de realització de les pràctiques (durant el 1r o 2n quadrimestre).

Ensenyaments de màster: assignatura optativa.

Pràctiques extracurriculars

Període d'inscripció, i realització de les pràctiques obert (en qualsevol moment del curs acadèmic).

Durant el període no lectiu (vacances d'estiu) les pràctiques es poden allargar fins a les 8 hores diàries.

Són remunerades a càrrec de l'empresa, en concepte de beca d'ajuda a l'estudi (en cap cas hi ha relació laboral). 

Rebre ofertes laborals des de l'aplicació de la Borsa de Treball (per a formalitzar contractes laborals ).


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat