Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > Empreses i Institucions > Borsa de Treball > Borsa Treball i Pràctiques


Facultat d'Economia i Empresa


Borsa de Treball

Informació sobre la Borsa de Treball i Pràctiques

Avís important: Tot estudiant en pràctiques remunerades que acolliu a partir del 28 de juny de 2013, l'heu de donar d'alta al règim general de la Seguretat Social, abans de la data d'inici del conveni.

  • Característiques generals de les pràctiques

Estudiants matriculats durant el curs vigent.

Mínim del 50% dels crèdits del seu ensenyament aprovats.

Durada màxima 750 hores per estudiant i curs acadèmic (sense comptar les pràctiques curriculars).

Màxim de 4 hores diàries durant el període lectiu per a les pràctiques extracurriculars. 

Normativa aplicable:

RD 592/2014, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

RD 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

RD 1791/2010, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari

RD 8/2014, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

Normativa de pràctiques externes de la URV

Normativa de pràctiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa

  • Tipus de pràctiques que es fan a la FEE

Pràctiques curriculars

Període d'inscripció específic. Realització de les pràctiques durant el 1r o 2n quadrimestre.

Assignatura obligatòria (s'avalua i dona lloc a l'obtenció de crèdits acadèmics).

Pràctiques extracurriculars

Període d'inscripció, i realització de les pràctiques obert (en qualsevol moment del curs acadèmic).

Durant el període no lectiu (vacances d'estiu) les pràctiques es poden allargar fins a les 8 hores diàries.

Són remunerades a càrrec de l'empresa, en concepte de beca d'ajuda a l'estudi (en cap cas hi ha relació laboral). 

Cerca de titulats des de l'aplicació de la Borsa de Treball (per a formalitzar contractes laborals ).


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat